Matkustajat
Etusivu » Lentolippujen myyntiehdot
Print

Lentolippujen myyntiehdot

Jos sivuston käyttöehdot ovat ristiriidassa näiden palveluntarjoajan myyntiehtojen kanssa (ml. lentolippujen myyntiehdot), jälkimmäiset ovat määräävät.

Jos Palveluntarjoajan myyntiehdot (ml. lentolippujen myyntiehdot) ovat ristiriidassa Palveluntarjoajan hintaehtojen kanssa, jälkimmäiset ovat määräävät.

1. Yleistä

1.1. Matkustajien kuljetussopimuksen mukaisesti on kuljetuspalvelun tarjoajalla velvollisuus kuljettaa Asiakkas ja hänen matkatavaransa sopimuksessa mainituin ehdoin. Matkustajan kuljetussopimuksen ehdot (käyttäminen, välipysähdysten mahdollisuus, palvelu, muutokset, peruutus jne.) ovat riippuvaiset Asiakkaan valitseman sopimuksen hintaluokasta.

1.2. Lentolippuja on yleisesti ottaen kahdenlaisia. Muutoksia voi olla mahdollista tehdä ylemmän hintaluokan (business-luokka) lippuihin. Muutoksia ja maksun palautuksia ei ole yleensä mahdollista tehdä alemman hintaluokan (turistiluokka) lippuihin.

1.3. Palveluntarjoajien lentolippuja koskevat hintasäännöt ovat nähtävissä verkkosivulla linkissä ”Fare rules”. Selvityksiä hintasääntöihin voi kysyä SKY24.FI:stä. Tiedustelut tulee esittää sähköpostitse info@sky24.com tai puhelimitse +372 646 1461.

2. Varaaminen

2.1. Varaus tarkoittaa paikkojen tilapäistä sulkemista varausjärjestelmästä Asiakkaan ilmoittamalle nimelle, reitille ja ajankohdalle.

2.2. Paikkojen varaamisesta ei synny Asiakkaalle eikä Palveluntarjoajalle sitovia velvollisuuksia.

2.3. Asiakkaalla ja Palveluntarjoajalla on aina kuljetussopimuksen solmimiseen saakka oikeus ennalta ilmoittamatta muuttaa varausta tai peruuttaa se. Määräaikaan mennessä lunastamatta olevan varauksen peruuttaa Palveluntarjoaja siitä ennalta ilmoittamatta.

2.4. Varausta tehdessään tulee Asiakkaan ottaa huomioon, että varauksen lunastusmahdollisuudet, ehdot ja hinnat voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta aina siihen saakka, kun kuljetussopimus on solmittu.

3. Koneenvaihdot

3.1. Useita koneenvaihtoja sisältäville lennoille on turvallisempaa ostaa yksi lentolippu usean erillisen ja erihintaisen lentolipun sijasta.

3.2. Yksi lentolippu usealle lennolle
3.2.1. Palveluntarjoaja vastaa Asiakkaan kuljettamisesta lopulliseen kohteeseen yhdellä lentolipulla.
3.2.2. Palveluntarjoajat tarjoavat koneenvaihtoja sisältäviä lentoja, mikäli koneenvaihtoihin tarvittavat minimiajat täyttyvät. Kahden lennon välille on mahdollista jättää minimivaihtoaika, mutta siihen sisältyy suuri riski. Mahdollisten viivästysten, myöhästymisten ja esimerkiksi passi- ja turvatarkastuksissa esiintyvien jonojen vuoksi on suositeltavaa valita sellaiset yhteydet, joita käytettäessä vaihtoon jää minimiaikaa pidempi aika.
3.2.3. Jos matkustaja myöhästyy jatkolennolta aikaisemman lennon peruuntumisen tai myöhästymisen vuoksi, vastuullisella Palveluntarjoajalla on velvollisuus tarjota samalla lipulla mainitun reitin puitteissa vaihtoehtoisia yhteyksiä tai palauttaa maksu. Edelleenkuljetus voi tapahtua myös jotain muuta kuljetusmuotoa käyttäen, eikä sille ole ajallisia rajoitteita.
3.2.4. Jos lennot tapahtuvat aikataulun mukaisesti, mutta Asiakas myöhästyy lennolle rekisteröitymisestä joko liian lyhyen vaihtoajan vuoksi, turvatarkastuksessa olevan jonon vuoksi tai muusta Asiakkaasta johtuvasta syystä, ei Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta täyttää solmittua kuljetussopimusta eikä palauttaa maksettua hintaa. Tällaisessa tapauksessa tulee Asiakkaan hankkia matkan jatkamiseksi tai takaisin palaamiseksi uusi lentolippu.

3.3. Erilliset lentoliput usealle lennolle
3.3.1. Jos Asiakkaalla on erilliset lentoliput peräkkäisille lennoille, vaaditut minimivaihtoajat eivät ole voimassa ja joka lentoa käsitellään erillisenä yksittäisenä lentona, jolloin lennolle rekisteröitymisen aika on myös yksittäiselle lennolle määrätyn mukainen.
3.3.2. Jos matkustaja myöhästyy jatkolennolta jonkin lennon peruuntumisen tai myöhästymisen vuoksi, on matkustajalla täysi vastuu myöhästymisestä. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta tarjota valitulle reitille vaihtoehtoisia yhteyksiä eikä palauttaa maksettua hintaa.
3.3.3. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten palvelujen käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä aiheutuvista kuluista. Palveluntarjoaja ei myöskään hyvitä vahinkoa, joka aiheutuu myöhästyneestä kohteeseen saapumisesta tai lennon peruuntumisesta.

4. Lentoajat, myöhästymiset ja peruutukset

4.1. Tilausvahvistuksessa mainitut lentojen lähtö- ja saapumisajat ovat likimääräisiä eivätkä muodosta kuljetussopimuksen ehtoa. Asiakkaan on suunniteltava tärkeät matkansa riittävän suurin aikamarginaalein, jotta mahdolliset viivästykset eivät pilaa matkalle asetettuja tavoitteita.

4.2. Koska Palveluntarjoajalla ei ole mahdollisuutta taata, että Asiakas saa muuttuneista lentoajoista ajoissa tiedon (esim. Asiakas ei lue hänelle lähetettyä sähköpostia tai häntä ei tavoiteta puhelimitse), on Asiakkaan hyvissä ajoin ennen lennon lähtöaikaa tarkistettava lentojen ajat itse. Sen voi tehdä Asiakkaalle sähköpostitse lähetetyssä varausvahvistuksessa mainitun internet-linkin kautta.

4.3. Eri syistä (liikenneruuhkat, ilmasto-olot, tekniset viat jne.) saattaa lentoaikatauluihin tulla muutoksia, lennot myöhästyä tai peruuntua. Jos lennon lähtö- tai saapumispaikka on Euroopan Unionin alueella tai jos lennon toteuttaja on Euroopan Unionissa rekisteröity kuljetusyhtiö, matkustajan ja kuljetusyhtiön välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 261/2004 lentomatkustajan oikeuksista. Asetuksen koko teksti suomen kielellä on nähtävissä internetissä osoitteessa http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0261.

4.4. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaalle kolmansien osapuolten palvelujen käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä aiheutuvia kuluja eikä hyvitä kohteeseen myöhässä saapumisesta tai lennon peruuntumisesta aiheutunutta vahinkoa. Koska lentokuljetukset ovat riippuvaisia ilmasto-oloista ja pienistäkin teknisistä yksityiskohdista ja turvallisuus on aina ensi sijalla, myöhästymisiä ja lentojen peruuntumisia ei ole aina mahdollista välttää.

4.5. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa kuljetussopimuksessa mainittuja lentoaikoja ilmoittamalla niistä vähintään 2 viikkoa aikaisemmin. Erityistapauksissa, joihin Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa (lakko, luonnonkatastrofi, sota, levottomuudet), aikatauluja voi muuttaa myös lyhemmällä varoitusajalla.

4.6. Jos Asiakkaalla on lippu peruutetulle lennolle, Palveluntarjoaja tarjoaa hinnan palautusta ilman lisämaksua tai vaihtoehtoisen yhteyden etsimistä kohteeseen lisämaksua vastaan.

4.7. Lentoaikataulun muuttuessa on Asiakkaalla oikeus lentolipun hinnan palautukseen, jos aikataulumuutos aiheuttaa kohteeseen saapumisajan olennaisen muutoksen tai jos sen johdosta ei ole mahdollista käyttää samalle lipulle merkittyjä jatkolentoja. Vaihtoehtoisen matkasuunnitelman laatimisesta on Palveluntarjoajalla oikeus vaatia lipun muuttamisesta lisämaksu.

5. Lähtöselvitys lennolle

5.1. Asiakas on velvollinen käyttämään tilausvahvistuksessa mainitut lennot tilausvahvistuksessa mainitussa järjestyksessä. Lentoja voi käyttää vain se henkilö, jonka nimellä on tilausvahvistus. Palveluntarjoajalla on oikeus perua jatkolennot, jos Asiakas ei rekisteröidy lennolle oikea-aikaisesti ja jättää yhden lennon käyttämättä.

5.2. Asiakas on velvollinen saapumaan oikea-aikaisesti lennon alkupisteeseen ja tekemään lähtöselvityksen. Jollei muuta ole ilmoitettu, lennon alkupiste on Palveluntarjoajan lähtöselvitystiski (check-in) ilmoitetun lentoaseman lähtevien lentojen alueella. Alkupisteestä tai lentokoneeseen vievältä lähtöportilta (gate) myöhästynyttä Asiakasta ei päästetä lennolle.

5.3. Lähtöselvitys lennolle lopetetaan lentoasemasta ja Palveluntarjoajasta riippuen yleensä 60–120 minuuttia ennen lennon lähtöä. Jonoissa kuluvan ajan huomioon ottaen tulee Asiakkaan saapua lähtöselvitykseen noin 3 tuntia ennen aikataulunmukaista lähtöä. Aika voi olla lyhyempi, jos Asiakas tekee lähtöselvityksen lennolle internetissä tai käyttää korkeampihintaista matkustusluokkaa.

5.4. Jollei toisin ole ilmoitettu, matkan keskeyttäminen kauttakulku kaupungissa ei ole sallittua. Jos Asiakas näin tekee, hän ei välttämättä saa matkatavaroitaan haltuunsa, ja Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia lisämaksua.

6. Matkatavara

6.1. Jollei toisin ole ilmoitettu, Asiakas voi ottaa lisämaksutta lennolle kirjattavaa matkatavaraa ja käsimatkatavaraa. Käsimatkatavaran on mahduttava syliin, edessä olevan istuimen alle tai lentokoneen matkatavaralokeroon. Ilmaisen ja maksullisen sallitun matkatavaramäärä riippuu valitusta Palveluntarjoajasta, reitistä ja palveluluokasta. Kirjattavan matkatavaran enimmäispaino on tavallisesti 15–23 kg turistiluokassa, enintään 30 kg business-luokassa ja enintään 40 kg ensimmäisessä luokassa. Jos Asiakkaan reitillä on Pohjois-Amerikassa sijaitsevia kohteita, niitä koskee yksikkömääräinen rajoitus. Tavanmukainen sallittu matkatavaramäärä on tällöin 2 yksikköä, joista kummankaan paino ei saa ylittää 23 kg turistiluokassa tai 32 kg ylemmissä palveluluokissa. Lapsia ja sylilapsia voivat koskea alemmat rajat.

6.2. Tiettyjä matkatavaralajeja (urheiluvälineet, lemmikkieläimet ym.) koskevat erityismääräykset, ja niitä ei yleensä lueta sallittuihin matkatavaramääriin.

6.3. Jos matkaan sisältyy koneenvaihtoja, matkatavara kirjataan tavallisesti suoraan matkan päätepisteeseen saakka. Siitä huolimatta tulee Asiakkaan varata vaihtoihin niin paljon aikaa, että kauttakulku kaupungissa on tarvittaessa mahdollista hakea matkatavaransa ja rekisteröidä se uudelleen seuraavalle lennolle.

6.4. Arvotavara (käteinen, korut, elektroniikka jne.) tulee pitää käsimatkatavaroissa, kuitenkin ottaen huomioon, että käsimatkatavarassa on tiettyjen aineiden ja esineiden kuljettaminen rajoitettua tai kokonaan kiellettyä.

6.5. Käsimatkatavara ei voi sisältää kiellettyjä esineitä (esim. nesteet, joiden määrä ylittää säädetyt rajat, tulenarat aineet, teräaseet yms.). Tarkempia tietoja matkatavaralle säädetyistä rajoituksista löydät täältä

6.6. Palveluntarjoaja vastaa tälle luovutetun kirjattavan matkatavaran säilymisestä huomioon ottaen kansainväliset rajoitukset. Asiakkaan on säilytettävä matkatavaraa luovuttaessaan saamansa matkatavarakuitti. Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää yhdessä matkatavarakuitin kanssa asianomaisen Palveluntarjoajan asiakaspalvelulle.

7. Palvelu lentokoneessa

7.1. Palvelu lentokoneessa riippuu kyseisen Palveluntarjoajan tarjoomasta ja lippuluokasta. Mukavuuksissa on suuria eroja sen mukaan, mikä on reitti, lentokonetyyppi ja palveluluokka.

7.2. Mahdollisia lisäpalveluja ovat istumapaikan ennakkovaraus ja/tai erityisateria. Istumapaikan ja erityisaterian varauksesta ei tavallisesti vaadita maksua, ja siksi ne eivät myöskään ole osa kuljetussopimusta eikä niitä voida taata.

8. Muutokset ja peruutukset Asiakkaan toivomuksesta

8.1. Muutos- ja peruutusmahdollisuudet ovat riippuvaiset hintasäännöistä. Myös silloin, kun muutokset tai peruutukset ovat sallittuja, niistä voi aiheutua lisämaksu.

8.2. Mikäli Asiakas haluaa muuttaa vahvistettua tilaustaan tai peruuttaa sen, tulee hänen kääntyä hyvissä ajoin SKY24.FI:n tai Palveluntarjoajan puoleen.

9. Vastuut

9.1. Palveluntarjoaja vastaa sopimuksen solmimista edeltävän informaation ja mahdollisten myyntilupausten oikeellisuudesta sekä kuljetussopimuksen asianmukaisesta täyttämisestä.

9.2. Palveluntarjoajalla on vastuu, jos tämän toimien tai toimimattomuuden vuoksi aiheutuu Asiakkaan kuolema, ruumiinvamma tai terveydellinen vahinko ja se tapahtuu lentokoneessa, koneeseen siirtymisen tai sieltä poistumisen aikana.

9.3. Palveluntarjoaja vastaa vahingosta, joka syntyy rekisteröidyn matkatavaran tuhoutumisesta, katoamisesta tai rikkoutumisesta sikäli kuin onnettomuustapaus, joka aiheutti rekisteröidyn matkatavaran tuhoutumisen, katoamisen tai rikkoutumisen, tapahtui lentokoneessa tai milloin tahansa muulloin aikana, jolloin Palveluntarjoaja on vastuussa rekisteröidystä matkatavarasta.

9.4. Palveluntarjoajan vastuuta onnettomuustapauksissa säätelevät Montrealin sopimus ja 13.5.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 889/2002, joka muuttaa osittain Euroopan neuvoston asetusta (EY) 2027/1997.

9.5. Jos Asiakas aiheuttaa vahinkoa Palveluntarjoajalle rikkomalla tai sotkemalla tämän omaisuutta, Asiakas vastaa Palveluntarjoajalle aiheutetun vahingon korvaamisesta.

9.6. Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä Asiakkaan palvelemisesta ja irtisanoa yksipuolisesti ja ennalta ilmoittamatta tämän kanssa solmittu kuljetussopimus, mikäli Asiakas käyttäytyy sopimattomasti tai lainvastaisesti tai jos Asiakkaan käyttäytyminen aiheuttaa vaaraa toisille matkustajille tai näiden omaisuudelle. Tällaisessa tapauksessa ei Asiakkaalla ole oikeutta saada maksunpalautusta käyttämättä jäävistä palveluista eikä muita hyvityksiä. Jos Asiakkaan sopimattoman ja lainvastaisen käyttäytymisen johdosta aiheutuu Palveluntarjoajalle tai SKY24.FI:lle lisäkuluja, Asiakkaalla on velvollisuus korvata nämä kulut Palveluntarjoajalle ja/tai SKY24.FI:lle.

9.7. SKY24.FI ei ole matkustajan kuljetussopimuksen osapuoli eikä vastaa sopimuksen edellyttämien Palveluntarjoajan velvollisuuksien täyttämisestä, Palveluntarjoajan ennen sopimuksen solmimista toimittamista tiedoista eikä myyntilupausten todenmukaisuudesta. SKY24.FI ei ole vastuussa myöskään silloin, jos Palveluntarjoaja muuttaa sopimusta edeltäviä tietoja, myyntilupauksia, varauksen lunastushintaa oston aikana tai peräytyy näistä.

9.8. SKY24.FI ei ota vastuuta tapauksessa, jossa Palveluntarjoaja päättää ennalta ilmoittamatta keskeyttää tai lopettaa myynnin tai matkapalvelujen tarjoamisen.

9.9. Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliseen kuljetussopimukseen sovelletaan kuljetussopimuksessa määritelly valtion oikeutta sekä kansainvälisen oikeuden säännöksiä.

Takaisin SKY24.FI verkkopalvelun käyttöehtoihin.